ဝက်ဘ်ဆိုက်အသုံးပြုနည်း ဗီဒီယိုကို ဤနေရာတွင်ကြည့်ပါ - မြန်မာစာ

ဘာသာပြန်ထားသော စာရွက်စာတမ်းများ ဇယား

အောက်ပါဇယား တွင် ကျန်းမာရေးဌာနက သင့်ဘာသာစကားသို့ ပြန်ဆိုထားသည့် အရေးကြီး ကျန်းမာရေးအချက်အလက်များပါသော စာရွက်စာတမ်းများရှိပါသည်။ ဤဘာသာပြန်ဆိုမှုများကို ကျွမ်းကျင်သောဘာသာပြန်များက ပြန်ဆိုထားပါသည်။

အောက်ပါဇယားကို အသုံးပြုနည်း

အင်္ဂလိပ်ဘာသာ သို့မဟုတ် ဘာသာပြန်ထားသည့် ခေါင်းစဉ်တွင်း အသုံးပြုထားသော စကားလုံးတစ်ခုခုဖြင့် ရှာဖွေရန် အထက်ပါ ရှာဖွေရန်အကွက်တွင်း စာရိုက်ထည့်ပါ ။ အဆိုပါခေါင်းစဉ်များထဲမှ တစ်ခုကိုနှိပ်၍ ဘာသာပြန်ထားသော ခေါင်းစဉ် (Translated Title) သို့မဟုတ် အင်္ဂလိပ်ဘာသာခေါင်းစဉ် (English Title) ဖြင့်လည်း အမျိုးအစားခွဲနိုင်ပါသည်။

ဂူဂဲလ်ဘာသာပြန်ဆိုချက် (Google Translate) ကို အသုံးပြုခြင်း

HealthVermont.gov ဝက်ဘ်ဆိုက်ပေါ်တွင် အခြား ကျန်းမာရေးသတင်းအချက်အလက် များစွာရှိပြီး သင်သည် ဝက်ဘ်ဆိုက်တစ်ခုလုံး နှင့် အွန်လိုင်း ဖောင်ပုံစံအများအပြားအတွက် အလိုအလျောက် ဘာသာပြန်ဆိုချက်တစ်ခုကို ကြည့်ရန် Google Translate ကို အသုံးပြုနိုင်ပါသည်။ ထိုသို့ပြုလုပ်ရန် “Select Language” စာမျက်နှာ၏ ထိပ်ဆုံးညာဘက်ထောင့်မှ ရွေးချယ်ပါ။

Google Translate အကြောင်း ပိုမိုဖတ်ရှုပါ။

ကျန်းမာရေးဌာန သတင်းအချက်အလက်များကို နားလည်ရန် သင် အကူအညီလိုသလား။

အခမဲ့ စကားပြန်ဝန်ဆောင်မှုများရရှိရန် သင့်ထံတွင် အခွင့်အရေးရှိပါသည်။ အခမဲ့ ဘာသာပြန်ဝန်ဆောင်မှုများရရှိရန် AHS.VDHPublicCommunication@vermont.gov သို့ အီးမေးလ်ပို့ပါ။

ရယူအသုံးပြုခွင့်ရှိသော အချက်အလက်များကို ရယူခြင်းအကြောင်း ပိုမိုဖတ်ရှုရန်.

Translated Title English Title Sort descending Language
ကြည့်ရှုအသုံးပြုနိုင်မှုဆိုင်ရာ ကြေညာချက် Accessibility Statement - Burmese Burmese (မြန်မာစာ)
ကျန်းမာရေး စောင့်ရှောက်မှုအတွက် Vermont ကြိုတင် ညွှန်ကြားချက် Advance Directive for Health Care - Burmese Burmese (မြန်မာစာ)
ကျား၊မ အမျိုးအစားအတည်ပြုချက် Affidavit of Gender Identity - Burmese Burmese (မြန်မာစာ)
အိမ်ခြေရာမဲ့ အခြေအနေ၏ ကျမ်းကျိန်လွှာ Affidavit of Homeless Status Form - Burmese Burmese (မြန်မာစာ)
Vermont မွေးစာရင်း သို့မဟုတ် သေစာရင်း လက်မှတ်ရမိတ္တူအတွက် လျှောက်လွှာ Application for a Birth or Death Certificate - Burmese Burmese (မြန်မာစာ)
Vermont မွေးစာရင်းအထောက်အထား သို့မဟုတ် သေစာရင်းအထောက်အထား တရားဝင်မိတ္တူအတွက် လျှောက်လ, ထပ်ဆောင်းညွှန်ကြားချက်မျာ Application for a Birth or Death Certificate, Instructions - Burmese Burmese (မြန်မာစာ)
နောက်ကျမွေးစာရင်းအတွက် လျှောက်လွှာ Application for a Delayed Birth Certificate - Burmese Burmese (မြန်မာစာ)
နောက်ကျမွေးစာရင်းအတွက် လျှောက်လွှာ, ညွှန်ကြားချက်များ Application for a Delayed Birth Certificate, Instructions - Burmese Burmese (မြန်မာစာ)
Application for a Marriage License Application for a Marriage License - Burmese Burmese (မြန်မာစာ)
မွေးစားသူ၏ လျောက်လွှာ မူရင်းမွေးစာရင်း၏ မိတ္တူအတွက် Application for Adoptee's Original Birth Certificate - Burmese Burmese (မြန်မာစာ)
တည်းခိုရိပ်သာလုပ်ငန်း သို့မဟုတ် ကလေးများအတွက် ယာယီအပန်းဖြေစခန်း လုပ်ကိုင်ရန် လိုင်စင်လျှောက်ထားခြင်း Application for License to Operate a Lodging Establishment or Children’s Camp - Burmese Burmese (မြန်မာစာ)
အစားအစာ ကုန်ထုတ်လုပ်ငန်း လုပ်ကိုင်ရန် လိုင်စင် လျှောက်ထားခြင်း Application for License to Operate a Manufactured Food Establishment - Burmese Burmese (မြန်မာစာ)
လက်လီစားသောက်ကုန်လုပ်ငန်း လုပ်ကိုင်ရန် လိုင်စင်လျှောက်ထားခြင်း Application for License to Operate a Retail Food Establishment - Burmese Burmese (မြန်မာစာ)
Vermont လက်ထပ်စာချုပ် သို့မဟုတ် ကွာရှင်းစာချုပ် သို့မဟုတ် တရားဝင်ပေါင်းသင်းနေထိုင်မှု ဖျက်သိမ်းခြင်း စာချုပ်၏ တရားဝင်မိတ္တူ လျှောက်ထားခြင်း Application for Marriage or Divorce Certificate (2014-present) - Burmese Burmese (မြန်မာစာ)
Vermont လက်ထပ်စာချုပ် သို့မဟုတ် ကွာရှင်းစာချုပ် သို့မဟုတ် တရားဝင်ပေါင်းသင်းနေထိုင်မှု ဖျက်သိမ်းခြင်း စာချုပ်၏ တရားဝင်မိတ္တူ လျှောက်ထားခြင်း Application for Marriage or Divorce or Civil Union Dissolution Certificate - Burmese Burmese (မြန်မာစာ)
မွေးစာရင်းတစ်ခုကို မှားယွင်းသည့်အချက်အလက်များပြင်ဆင်ရန်သို့မဟုတ် ပြောင်းလဲမှုပြုလုပ်ရန် လျှောက်လွှာ Application to Correct or Amend Birth Certificate - Burmese Burmese (မြန်မာစာ)
မွှားများကို ဉာဏ်ရှိရှိ နှိမ်နင်းပါ Be Tick Smart - Burmese Burmese (မြန်မာစာ)
ရေမကြီးမီနှင့် ရေကြီးပြီးနောက် Before & After the Flood - Burmese Burmese (မြန်မာစာ)
အစားအစာ ကိုင်တွယ်ပြင်ဆင်ရာ နေရာများတွင် ရေကြိုခြင်း နှင့်ပတ်သက်သည့် သတိပေးလမ်းညွှန်ချက်မျာ Boil Water Notice Guidance - Burmese Burmese (မြန်မာစာ)
ဆန်လုံးညို ချက်နည်းများ Brown Rice Recipes - Burmese Burmese (မြန်မာစာ)

Google Translate အကြောင်း နောက်ထပ်အချက်အလက်များ

Google Translate သည် ဘာသာပြန်ရန် ကွန်ပျူတာ ပရိုဂရမ်များကို အသုံးပြုသည်။ ၎င်းသည် အချက်အလက်အားလုံးကို ဘာသာမပြန်နိုင်ပါ။ ဘာသာပြန်ဆိုချက်များသည် တိကျမှု သို့မဟုတ် မှန်ကန်မှု ရှိချင်မှရှိနိုင်ပါသည်။

(ကွန်ပျူတာပရိုဂရမ်များမှတစ်ဆင့် ပြုလုပ်ထားသော) အလိုအလျောက် ဘာသာပြန်ဆိုချက်မှန်သမျှသည် ပြည့်စုံမှန်ကန်မှုမရှိသည့်အပြင် လူသား ဘာသာပြန်များကို အစားထိုးရန် ရည်ရွယ်ထားခြင်းမဟုတ်ပါ။ Google ဘာသာပြန်ဆိုချက်များသို့ ဝင်ရောက်အသုံးပြုခွင့်ကို ဝက်ဘ်ဆိုက်အသုံးပြုသူများအတွက် ဝန်ဆောင်မှုတစ်ခုအဖြစ် ထောက်ပံ့ပေးပြီး "အရှိအတိုင်း" ပံ့ပိုးပေးထားပါသည်။ အင်္ဂလိပ်ဘာသာမှ အခြားဘာသာစကားတစ်ခုခုသို့ ပြန်ဆိုထားသည့် ဤဘာသာပြန်ဆိုချက်များမှ တစ်ခုခု၏ တိကျမှု၊ ယုံကြည်စိတ်ချရမှု သို့မဟုတ် မှန်ကန်မှုများနှင့်ပတ်သက်ပြီး မည်သည့်အာမခံချက်မျိုးကိုမှ အတိအလင်းဖြစ်စေ သွယ်ဝိုက်၍ဖြစ်စေ မပြုလုပ်ထားပါ။ ဘာသာပြန် ဆော့ဖ်ဝဲလ်တွင် ကန့်သတ်ချက်များရှိခြင်းကြောင့် အကြောင်းအရာအချို့ကို တိကျမှန်ကန်စွာ ပြန်ဆိုနိုင်မည် မဟုတ်ပါ။

Topics:
Last Updated: