د ویب پاڼې کارولو د څرنګوالي په اړهړه یو ویډیو وګورئ په:  پښتو 

د ژباړل شویو اسنادو جدول

په لاندې جدول کې داسې اسناد شته چې مهم روغتیايي معلومات لري چې روغتیایي څانګې ستاسو ژبې ته ژباړلي دي. دا ژباړې د مسلکي ژباړونکو لخوا ژباړل شوې ډي.

څنګه لاندې جدول وکاروو

انګليسي يا ژباړل شوي سرليک کي کارول شوي کومې هم کلمې سره لټولو د پاره د جدول څخه پورته د لټون په باکس کې يې ولیکئ. تاسو همدارنګه کولی شئ د ژباړل شوي سرلیک (Translated Title)، يا انګلیسي سرلیک (English Title)، له دې دوه سرلیکونو څخه په یوه کلیک کولو سره هم ترتیب کړئ.

د ګوګل ژباړونکي کارول

ډېری نور روغتیایي معلومات په HealthVermont.gov ویب پاڼه کې موجوده دي او تاسو کولی شئ د ګوګل ژباړې( Google Translate) څخه کار واخلئ ترڅو د ټول سایټ او ډیری آنلاین فورمو اتوماتیکې ژباړې وګورئ. د دې کار د ترسره کولو لپاره، د سکرین د پورتنۍ ښیې کونج څخه “Select Language”  غوره کړئ. 

د ګوګل ژباړونکي (Google Translate) په اړه نور ولولئ.

آیا تاسو د روغتیايي څانګې معلوماتو په پوهېدو کې مرستې ته اړتیا لرئ؟ 

تاسو د وړیا شفاهي ژباړې خدماتو حق لرئ. د وړیا ژبې خدماتو ترلاسه کولو لپاره AHS.VDHPublicCommunication@vermont.gov  ایمیل ته پيغام و لېږئ. 

د لاسرسي وړ معلوماتو ترلاسه کولو په اړه نور ولولئ

Translated Title English Title Sort descending Language
د لاسرسي بیانیه Accessibility Statement - Pashto Pashto (پښتو)
د جندر د پیژندنې رسمي ليکنه Affidavit Gender Identity - Pashto Pashto (پښتو)
د بې کوره والي وضعیت سوګندلیک Affidavit of Homeless Status Form - Pashto Pashto (پښتو)
د Vermont د زیږون یا مړینې تصدیق تایید شوې کاپۍ لپاره غوښتنلیک Application for a Birth or Death Certificate - Pashto Pashto (پښتو)
د Vermont د زیږون یا مړینې تصديق نامي تایید شوې نقل لپاره غوښتنلیک , اضافي لارښوونې Application for a Birth or Death Certificate, Instructions - Pashto Pashto (پښتو)
ځنډېدلی د زېږون سند غوښتنلیک Application for a Delayed Birth Certificate - Pashto Pashto (پښتو)
(اضافي لارښوونې) ځنډېدلی د زېږون سند غوښتنلیک Application for a Delayed Birth Certificate, Instructions - Pashto Pashto (پښتو)
جواز یا مدني واده لپاره غوښتنلیک Vermont د Application for a Marriage License - Pashto Pashto (پښتو)
د زېږون اصلي تصدیق د کاپۍ لپاره پر زویولۍ نیول شوي کس غوښتنلیک Application for Adoptee's Original Birth Certificate - Pashto Pashto (پښتو)
د اوسېدنځي مرکز یا د ماشومانو کمپ چلولو په پار د جواز لپاره غوښتنلیک Application for License to Operate a Lodging Establishment or Children’s Camp - Pashto Pashto (پښتو)
د تولید شوو خوړو د مرکز د چلولو په پار د جواز لپاره غوښتنلیک Application for License to Operate a Manufactured Food Establishment - Pashto Pashto (پښتو)
د پرچون د خوړو مرکز د چلولو په پار د جواز لپاره غوښتنلیک Application for License to Operate a Retail Food Establishment - Pashto Pashto (پښتو)
Application for Marriage or Divorce Certificate (2014-present) Application for Marriage or Divorce Certificate (2014-present) - Pashto Pashto (پښتو)
Application for Marriage or Divorce or Civil Union Dissolution Certificate Application for Marriage or Divorce or Civil Union Dissolution Certificate - Pashto Pashto (پښتو)
د ورمونټ د زېږون سند د سمولو یا تعدیلولو غوښتنلیک Application to Correct or Amend Birth Certificate - Pashto Pashto (پښتو)
Be Bright at Night Be Bright at Night - Pashto Pashto (پښتو)
Board of Medical Practice, Complaint Form Board of Medical Practice, Complaint Form - Pashto Pashto (پښتو)
Board of Medical Practice, Release of Medical Records Board of Medical Practice, Release of Medical Records - Pashto Pashto (پښتو)
Board of Medical Practice, Release of Medical Records by Executor Board of Medical Practice, Release of Medical Records by Executor - Pashto Pashto (پښتو)
Board of Medical Practice, Release of Medical Records by Personal Representative Board of Medical Practice, Release of Medical Records by Personal Representative - Pashto Pashto (پښتو)

د ګوګل ژباړونکي (Google Translate) په اړه نور

Google Translate د ژباړې لپاره د کمپیوټر پروګرامونه کاروي. دا نشي کولی ټول معلومات وژباړي. ژباړې ممکن دقیقې یا سمې نه وي.

هیڅ اتوماتیکه ژباړه (چې د کمپیوټري پروګرامونو له لارې ترسره کېږي) کامل نه وي او دا د انساني ژباړونکو ځای نيولو په موخه ندي. د ګوګل ژباړو ته لاسرسی د ویب پاڼې کاروونکو ته د خدمت په توګه چمتو شوی دی او "لکه څنګه چې دی" په توګه وړاندې کېږي. له انګلیسي ژبې څخه بلې هرې ژبې ته د دې ډول ژباړو د دقت، اعتبار یا سموالي په اړه هیڅ ډول څرګند او يا اشاره شوی ضمانت نشته. کېدای شي ځینې مینځپانګې د ژباړې سافټویر د محدودیتونو له امله په سمه توګه نه وي ژباړل شوي.

Last Updated: